Auteursrecht
 

Deze website is een uitgave van dr. D.J. van Dijk, in zijn hoedanigheid als vennoot van vof dickjvandijk, praktijk voor oplossingsgerichte ondersteuning (verder genoemd: de uitgever). Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze uitgave met het (kennelijke) oogmerk van openbaarmaking of exploitatie is slechts toegestaan na toestemming van de uitgever. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Duplicaten in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieŽn zijn toegestaan, mits ze beperkt blijven tot enkele exemplaren en uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik.

Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van de uitgever moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Voor zover gegevens van anderen zijn gedownload gelden de voorwaarden zoals vermeld in de disclaimer. Wie meent aanspraak te kunnen maken op de rechten van materiaal op deze website wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever.