Extra literatuur


Behalve de literatuur waar ikzelf een bijdrage aan heb geleverd (zie ook publicaties), kan ik onderstaande titels van harte aanbevelen:

Breda, A. & Van Eyndt, H. et al. (2007). Wandelen in mijn hoofd. Oplossingsgerichte hypnotherapie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Buskes, C. (2006). Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. Den Haag: Nieuwezijds.
    Bestellen:     www.managementboek.nl/boek/9789057121807/evolutionair_denken_chris_buskes?affiliate=1851

Bannink, F. (2006). Oplossingsgerichte mediation. Amsterdam: Hartcourt.
    Bestellen:      www.managementboek.nl/boek/9789026517730/oplossingsgerichte_mediation_fredrike_bannink?affiliate=1851

Berg I. K. en Dolan Y. (2002). De praktijk van oplossingen. Gevalsbeschrijvingen uit de oplossingsgerichte gesprekstherapie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
    Bestellen:      www.managementboek.nl/boek/9789026517259/de_praktijk_van_oplossingen_insoo_kim_berg?affiliate=1851


Berg, I. Kim & Szabó, P (2006). Oplossingsgericht coachen. Amsterdam: Thema.
    Bestellen:      www.managementboek.nl/boek/9789058713568/oplossingsgericht_coachen_insoo_kim_berg?affiliate=1851

Cauffman, L. (2006). The Solution Tango: Seven steps to solutions in management. London: Cyan & Marshal Cavendish Ltd.
   
Cauffman, L. (2007)3. Oplossingsgericht Management & Coaching. Simpel werkt het best. Amsterdam: Boom.    

Cauffman, L. (2010). Simpel. Oplossingsgerichte positieve psychologie in actie. Den Haag: Boom Lemma.
 
Cauffman, L. &  Dijk, D. van. (2009). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Amsterdam: Boom Lemma.
  
    Bestellen:      www.managementboek.nl/boek/9789462363724/handboek-oplossingsgericht-werken-in-het-onderwijs?affiliatie=1851

Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. Amsterdam: Bert Bakker.
    Bestellen:      www.managementboek.nl/boek/9789035129689/het_slimme_onbewuste_ap_dijksterhuis?affiliate=1851

Donders W. red. (2016). Coachende gespreksvoering. Amsterdam: Boom onderwijs.
    Bestellen:
      www.managementboek.nl/boek/9789089537270/coachende-gespreksvoering-wim-donders?affiliate=1851

Duncan, B. & Miller, S. (2000). The Heroic Client. A Revolutionary Way to Improve Effectiveness through Client-directed, Oucome-Informed Therapy. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.

Durrant, M. (2006), Oplossingsgericht werken met jongeren en hun gezin. Een creatieve benadering van de residentiële hulpverlening. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Dijk, D. van (2009). (On)eindigheid & Beter verleden. In: Zorgbreed – tijdschrift voor integrale leerlingenzorg nr. 23: 7 & 24. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Dijk, D. van & Cauffman, L. (2009). De oplossingsgerichte onderwijsassistent. In: Zorgbreed – tijdschrift voor integrale leerlingenzorg nr. 23: 37-41. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Dijk, D. van & Cauffman, L. (2009). Van servet en tafellaken. De praktijk van het middenmanagement. In: Zorgbreed – tijdschrift voor integrale leerlingenzorg nr. 23: 42-47. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Dijk, D. van (2010). Kiezen voor oplossingsgericht werken. In: Bij de les - magazine voor schooldecanaat en leerlingbegeleiding nr. 9: 39-41. Utrecht: NVS-NVL.

Ericsson , A. et al. (2006). The Cambridge handbook of experise and expert performance. New York: Cambridge University Press.

Erickson, M. (2001)3. Mijn stem gaat met je mee. Therapeutische verhalen van Milton H. Erickson, samengesteld en bekommentarieerd door Sidney Rosen. Amsterdam: Karnak.

Heuvelman A,  Gutteling J. & Drossaert. S. (20065). Psychologie. Amsterdam: Boom onderwijs.
    Bestellen:    www.managementboek.nl/boek/9789085060451/psychologie_ard_heuvelman?affiliate=1851

Isebaert, L. (red.), Le Fevere de Ten Hove, M., Cauffman, L., Van Coillie, G. & Dijk, D. van (2007). Praktijkboek oplossingsgerichte cognitieve therapie. Utrecht: de Tijdstroom.

Jong, P. de & Berg, I. Kim (2002). De kracht van oplossingen. Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie. Lisse: Smets & Zeitlinger.

Kahnemann, D. (2012)6, Ons feilbare denken. Amsterdam: Business Contact
    Bestellen:    www.managementboek.nl/boek/9789047009009/ons-feilbare-denken-daniel-kahneman?affiliate=1851   

Kennedy, J. et al. (2001). Swarm intelligence. San Diego: Academic Press.

Kim, J. (2006). Examining the effectiveness of Solution-focused Brief Therapy: a meta-analysis using random effects modelling. Dissertatie, University of Texas.

Le Fevere de Ten Hove, M. (2002). Korte therapie. Handleiding bij het ‘Brugse model’ voor psychotherapie met een toepassing bij kinderen en jongeren. Leuven-Apeldoorn: Garant.

Le Fevere de Ten Hove, M., Callens, N., Geysen, T. & Maene, W. (2007). Survivalkit voor leerkrachten: oplossingsgericht werken op school. Antwerpen-Apeldoorn: Garant

Metcalf, L. (2007). Oplossingsgerichte groepstherapie: werken met groepen in privé-praktijken, scholen, bedrijven en behandelprogramma’s. Amsterdam: Harcourt

Pinker, S. (2009)2. De stof van het denken. Taal als venster op de menselijke natuur. Amsterdam: Olympus.
    Bestellen:    www.managementboek.nl/boek/9789025431785/de_stof_van_het_denken_steven_pinker?affiliate=1851

Shazer S. de (1988). Clues. Investigating solutions in brief therapy. New York, NY: W W Norton & Company.

Shazer, S. en Dolan, Y. (2009). Oplossingsgerichte therapie in de praktijk. Wonderen die werken. Amsterdam: Hogrefe.

Verbiest, A. (2004). Als ik jou toch niet had. De taal van complimenten. Amsterdam: Contact.