Ondersteuning


Eerst een paar vaktermen:

Supervisie
Heb je persoonlijke of specifieke leervragen in relatie tot je beroep, studie of taakstelling, dan kun je een supervisor vragen daar methodisch aandacht aan te besteden.

Begeleide intervisie
Heb je er behoefte aan om (groepsgewijs) na te denken over functiegerelateerde vraagstukken, of wil je aangeleerde vaardigheden inoefenen, dan kun je om externe begeleiding vragen.

Coaching
Wil je meer grip krijgen op je functioneren (als medewerker, partner, student, of juist op de combinatie daarvan), je problemen oplossen en interactiepatronen optimaliseren, dan kun je een coach opzoeken.

Consultancy
Heb je behoefte aan concrete aanwijzingen op het terrein van communicatie, samenwerken, lesgeven, leiding geven, of omgaan met veranderingen, dan kun je een adviseur inhuren.

Ik denk dat ik wat voor je kan betekenen. De definities overlappen elkaar, en dat lijkt me ook prima. Natuurlijk zal ik je doorverwijzen als je vraagstelling buiten mijn kennis of competentie valt. Maar voorlopig houd ik het erop dat de eenheid van jouw wezen van mij niet teveel distinctie verwacht. Ik presenteer mij gekscherend wel eens als 'therapeutisch coachultant'. Herken je het?

Graag help ik je om

Als ik je daarvoor een aantal therapeutische technieken moet bijbrengen, heb ik die paraat. Ik wil je maar wat graag helpen jezelf te helpen.