Onderzoek


Mijn onderzoekswerk richt zich met name op:

  1. de achtergronden van het ideeŽngoed
  2. de werkzame bestanddelen
  3. de vele toepassingsmogelijkheden van oplossingsgericht werken

t.a.v. 1
Uit het praktijkboek van Isebaert et al. (2007) citeer ik mezelf op p 7:

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en doen waarin alle mogelijke interventies een plaats kunnen krijgen. Natuurlijk hebben we voorkeur voor bepaalde Ė in het bijzonder: hoopgevende Ė technieken. Maar we wijzen voorshands geen enkele af, of zij moet strijdig zijn met onze diepgewortelde overtuiging dat het om het welbevinden van de cliŽnt gaat, en nergens anders om. Het [Ö] is een metamethode, waarbinnen de uitgangspunten van de systeemtherapie, de therapie naar het voorbeeld van Milton Erickson en de korte therapie van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (Verenigde Staten) zo zijn geÔntegreerd, dat de samenwerking tussen cliŽnt en therapeut er eenvoudiger en doelmatiger op wordt.

In dit boek schreef dr. Geert van Coillie een wijsgerig essay: Naar een meta-ethiek van de oplossingsgerichte cognitieve therapie (pp. 241-279). Hieruit een citaat van …. Lukas (2002):

Als wij de mens, zelfs bij psychische stoornis, spirituele vrijheid toekennen, dienen we die ook te respecteren. Voor zover zijn spirituele vrijheid Ďtoegankelijkí blijft, is de cliŽnt medeverantwoordelijk voor zijn genezing [...], want de mens is niet het slachtoffer maar de coproducent van zijn bestemming.

t.a.v. 2
Hoe komt het dat oplossingsgerichte patronen zo vaak en zo snel effect sorteren? Het heeft er alle schijn van dat de interventies korter ťn langer duren. Korter omdat het aantal sessies/instructies kleiner is (dan bij andere methodieken), en langer omdat het effect duurzamer schijnt. Daar is onderzoek naar gedaan, maar dat kan nog fijnmaziger. Dagelijks ben ik met die verdieping in de weer.

t.a.v. 3
Met het oog op de verbetering van leerlingbegeleiding in het onderwijs heb ik in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Marnix Academie te Utrecht een onderzoek verricht naar oplossingsgerichte interactie op microniveau. In mijn proefschrift heb ik mijn bevindingen vastgelegd en aanbevelingen gedaan voor de trainingspraktijk.
 

 

Prof. dr. Luc Stevens neemt het eerste Handboek [...] in ontvangst tijdens het symposium Oplossingsgericht werken aan onderwijs. Hij is ťťn van de drijvende krachten achter het onderzoek naar de Taal van oplossingen.